ورشکستگی بیش از 50 درصد از واردکنندگان رسمی موبایل !

واردکنندگان رسمی موبایل درآستانه ورشکستگی!

در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا سعید اسمعیل رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: باتوجه به شرایط فعلی بازار و تخصیص ندادن ارز کافی به واردکنندگان رسمی تلفن همراه و گوشی موبایل ، بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های واردکننده تلفن همراه در آستانه ورود به ورشکستگی هستند.

 

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

 

رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن وارد کنندگان تلفن همراه و گوشی موبایل علت این موضوع را تخصیص ندادن ارز توسط بانک مرکزی دانست و گفت که بیش از ۷۰ روز هست که هیچگونه تخصیص ارزی حتی برای کالاهای زیر 300 یورو برای خیلی از شرکت‌ها صادر نشده و باتوجه به این مهم، بیش از 50 درصد از واردکنندگان رسمی تلفن همراه و گوشی موبایل هوشمند در آستانه ورود به ورشکستگی هستند!

 

در ادامه گفت و گو با خبرگزاری ایلنا سعید اسمعیل خاطرنشان کرد:

با توجه به هزینه‌های بالای واردکنندگان رسمی تلفن همراه و گوشی موبایل هوشمند سبب شده که هزینه‌های سنگین جاری مجموعه‌های خود به خصوص هزینه پرسنل و سایر عوامل را از جیب پرداخت کنند. همچنین به واسطه نامنظم صادر شدن تخصیص ارز در ماه‌های گذشته به واردکنندگان رسمی تلفن همراه و گوشی موبایل هوشمند ، بانک مرکزی بعد از گذشت چند هفته تخصیص‌ها را به صورت یکجا صادر کرده و همین امر باعث می‌شود که کالاهای زیادی به صورت یکجا و در یک زمان وارد بازار تلفن همراه و گوشی موبایل هوشمند شوند و به دلیل تحت فشار بودن و همزمان شدن ترخیص کالاهای شرکت‌ها با یکدیگر و در ادامه وصول کردن هزینه‌ها و همچنین نوسانات شدید ارزی، بازار دچار شوک قیمتی و رکود شده و در خیلی از موارد کالاها با سودهای ناچیز و حتی با ضرر به فروش برسند.

 

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

 

در انتها سعید اسمعیل رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن وارد کنندگان رسمی تلفن همراه و گوشی موبایل افزود:

به نظر ما سازمان امور مالیاتی در صورت مواجه با صورت‌های مالی زیانده شدید شرکت‌های واردکننده نباید غافلگیر شود. چرا که شرایط به روشنی وضعیت تیره و تار این بازار را گواه می‌دهد.

 

منبع: خبرگزاری ایلنا

اینستاگرام ما