مسئولین وصول مطالبات را به مدت چند هفته متوقف کنند!

صحبت های رئیس کمیسیون مالیاتی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه در گفتگو با خبرگزاری ها

در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا سعید اسمعیل رئیس کمیسیون مالیاتی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه گفت: مسئولین یا به سمت تعطیلی کامل بروند و ادارات دولتی و بانک ها را نیز تعطیل کنند و یا وصول مطالبات را به مدت چند هفته متوقف کنند.

 

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

 

رئیس کمیسیون مالیاتی انجمن واردکنندگان تلفن همراه و گوشی موبایل درباره اعلام تعطیلی دوهفته ای دولت و قرنطینه شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند گفت: هزاران واحد صنفی تلفن همراه و مشاغل دیگر که رابطه نزدیک و مستقیم با شرکت های وارد کننده دارند، قرار است به مدت دو هفته تعطیل باشند؛ پس با این شرایط در صورتی که بانک ها فعال هستند چگونه تعهدات مالی و چک های خود را پاس کنند؟

 

در ادامه گفت و گو با خبرگزاری ایلنا سعید اسمعیل خاطرنشان کرد:

طرح تعطیلی کامل مشاغل و اصناف در حالی که بانک ها و ادارات دولتی به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور فعال خواهند ماند یعنی اینکه اقتصاد و در آمد به مدت دو هفته متوقف است ولی وصول مطالبات صورت می گیرد.

 

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

سعید اسمعیل | رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان تلفن همراه

 

در انتهای گفت و گو با خبرگزاری ایلنا ، سعید اسمعیل رییس کمیسیون مالیاتی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه و گوشی موبایل کشور درباره تعطیلی دوهفته ای مشاغل و شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند افزود: مسئولین یا به سمت  تعطیلی کامل بروند و ادارات دولتی و بانک ها را نیز تعطیل کنند و یا وصول مطالبات را به مدت چند هفته متوقف کنند.

 

شما می توانید متن کامل گفت و گوی سعید اسمعیل رئیس کمیسیون مالیاتی انجمن وارد کنندگان تلفن همراه و گوشی موبایل کشور با خبرگزاری ایلنا در اینجا بخوانید. همچنین می توانید در بخش کامنت این مقاله نظرات خود را درباره این مقاله و یا تعطیلی دو هفته ای در شهرهایی که وضعیت قرمز دارند بیان کنید و به گفت و گو بپردازید. ماریاتل وارد کننده رسمی تلفن همراه  گوشی موبایل در کشور

برچسب ها :